قیمت فورس ۱۲ تن و امپاور ۱۹ تن اعلام شد

قیمت فورس ۱۲ تن و امپاور ۱۹ تن اعلام شد

فورس ۱۲ تن، یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و امپاور BD300 کمپرسی دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون و امپاور BD300 باری دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان برای ورود به بازار اعلام شد.؛