فورس3.8 گزینه مطلوب پخش مویرگی است

فورس3.8 گزینه مطلوب پخش مویرگی است

مدیران برتر پخش ایران در حاشیه بازدید از غرفه محصولات بهمن در پنجمین نمایشگاه صنعت پخش ایران در کیش کامیونت F38 را گزینه‌ای مطلوب برای توزیع کالا در شبکه مویرگی و شهرها دانستند.؛