نخستین خودروی پیکاپ تاگا پلاک ملی شد

نخستین خودروی پیکاپ تاگا پلاک ملی شد

پیکاپ کینگ لینگ تاگا پادران موتور پلاک ملی دریافت کرد. پس از گذشت یکسال از رونمایی پیکاپ تاگا توسط پادران موتور، سرانجام نخستین دستگاه از این خودرو موفق به دریافت پلاک ملی شد.؛