نجات 666 میلیون لیتر بنزین توسط وزارت صمت

نجات 666 میلیون لیتر بنزین توسط وزارت صمت

روند کند اسقاط خودرو در سالیان موجب به تاخیر افتادن نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور شده است و تسریع این فرآیند نیازمند تسهیل‌گری وزارت صمت است که با رفع برخی موانع پیش‌روی مالکان خودروهای فرسوده، این فرآیند سرعت گرفته است.؛
دولت مرغ فروش،دولت ماشین فروش

دولت مرغ فروش،دولت ماشین فروش

سال گذشته بود که اوضاع بازار خودرو به دلیل سیاست گذاری نادرست وزارت صمت، بهم ریخته شده بود؛ خودروسازان عرضه نداشتند و کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت و نابسامانی در بازار خودرو شد ؛
افزایش 41 درصدی تولیدات سایپا در فروردین ماه

افزایش 41 درصدی تولیدات سایپا در فروردین ماه

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: گروه خودروسازی سایپا فروردین ماه سال گذشته، 20 هزار دستگاه خودرو تولید کرد و اکنون این عدد به حدود 30 هزار دستگاه خودرو رسیده است، از اینرو رشد 41 درصدی در حالی محقق شده که تولید خودرو در این مجموعه بدون هیچ کسری قطعه بوده و تمام خودروها تجاری شده است.؛