پیام تبریک مدیرعامل کروز به مناسبت روز کارگر

پیام تبریک مدیرعامل کروز به مناسبت روز کارگر

اگر امروز گروه صنعتی کروز، پرتوان و استوار راه خود را به سمت رشد و تعالی گشوده و پیوسته بر دستاوردهایش در بین صنایع قطعه‌سازی می‌افزاید، این مهم مرهون ذهن پرتوان و تعهد فرد فرد کارگران این گروه است. ؛