پیام تبریک مدیرعامل گروه بهمن به مناسبت روز کارگر

پیام تبریک مدیرعامل گروه بهمن به مناسبت روز کارگر

یازدهم اردیبهشت، روز کارگر را بهانه‌ای قرار می‌دهیم تا به افق‌های جدیدی در خصوص کار و کارگر بیاندیشیم؛ ما در سال پیش‌رو مهارت‌های جدید را فرا خواهیم گرفت و برای پیشرفت فردی و حرفه‌ای خود تلاش می‌کنیم و اعتقاد داریم همسر و فرزندان پرسنل نیز اعضای خانواده ما هستند و به همین خاطر همواره گروه بهمن را همچون یک خانواده می‌دانیم.؛