برتری خودروهای تجاری بهمن نسبت به سایر محصولات تجاری مشابه

برتری خودروهای تجاری بهمن نسبت به سایر محصولات تجاری مشابه

رویداد دو روزه تجربه رانندگی با محصولات تجاری گروه بهمن در حالی در شهرک حمل و نقل کالای اهواز برگزار شد که رانندگان خوزستانی این فرصت را یافتند با محصولاتی همچون X9 و امپاور 300BD و FAWJ6 رانندگی و نظرات خود را نسبت به مزیت های این خودرو بیان کنند.؛