ونوسیا D60EV پلاس سدان برقی وارداتی مکث موتور

ونوسیا D60EV پلاس سدان برقی وارداتی مکث موتور

ونوسیا D60EV پلاس نسخه تمام برقی سدان D60 پلاس بوده که قرار است توسط مکث موتور به بازار ایران عرضه شود. مکث موتور در راستای سیاست های وزارت صمت مبنی بر عرضه خودروهای پاک، قصد واردات سدان تمام برقی ونوسیا D60EV پلاس را به بازار ایران دارد. ؛