داستان نجات پژو ۲۰۶

داستان نجات پژو ۲۰۶

شرکت پژو، قطعات خودرویی نظیر پژو ۲۰۶ را به صورت پکیج و به هم پیوسته به ایران صادر می‌کرد و امکان آن نبود که بتوان یک قطعه از این مجموعه را به صورت مجزا تولید کرد. در نتیجه یا باید کل قطعات آن پکیج مجدداً تولید یا از همان قطعات استفاده می‌شد. ؛