رکورد تولید روزانه خودرو در کرمان موتور شکست

رکورد تولید روزانه خودرو در کرمان موتور شکست

رکورد تولید روزانه خودرو در کرمان موتور شکست. این خودروساز خصوصی با همت و تلاش شبانه روزی کارگران و کارکنان و بهره گیری از ظرفیت بالای زنجیره تامین توانست رکورد جدیدی در تولید روزانه خودرو به ثبت برساند.؛