نیت کرده‌اند دو خودروسازی بزرگ کشور تعطیل شود!

نیت کرده‌اند دو خودروسازی بزرگ کشور تعطیل شود!

دست‌های پنهان به دنبال وارد کردن صدمات اساسی به صنعت خودرو هستند، بطوریکه در ظاهر شعار حمایت از مصرف کننده است اما نیت، تعطیلی دو خودروسازی مهم کشور و نابودی صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی می باشد.؛