دعوت گروه خودروسازی سایپا از اقشار مختلف برای حضور در راهپیمایی روز قدس

دعوت گروه خودروسازی سایپا از اقشار مختلف برای حضور در راهپیمایی روز قدس

گروه خودروسازی سایپا از اقشار مختلف مردم خصوصا صنعتگران دعوت کرد تا با حضور در راهپیمایی روز قدس ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین، انزجار خود را از جنایت‌های رژیم جعلی صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم غزه اعلام کنند. ؛