یارانه سیاه به خودرو ندهید

یارانه سیاه به خودرو ندهید

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان می‌گوید که با اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم.؛