علیه خصوصی‌‌‌سازی با سیاست زمین‌‌‌سوخته

علیه خصوصی‌‌‌سازی با سیاست زمین‌‌‌سوخته

دی جی خودرو – از دو سال قبل (شروع دولت سیزدهم) قرار شد دو خودروساز اصلی خصوصی شوند و تحولات عظیمی در صنعت خودرو به نفع مردم رقم بخورد. اما طی این مدت نه تنها قیمت خودرو در بازار پایین نیامد و کیفیت خودروهای دو خودروساز بهبود محسوسی پیدا نکرد، بلکه دولتی‌‌‌ها به‌‌‌شدت فضای صنعت