بخشنامه فروش دایون Y7 منتشر شد

بخشنامه فروش دایون Y7 منتشر شد

ایون Y7 شاسی‌بلند توانمند شرکت ایلیا موتور بوده که بخشنامه فروش آن اخیراً منتشر شده است. اما چرا باید دایون Y7 را خریداری کرد؟ ؛