باز شدن ایربگ بیش از دوهزار خودرو در تصادفات

باز شدن ایربگ بیش از دوهزار خودرو در تصادفات

گروه صنعتی ایران خودرو از باز شدن ایربگ بیش از دوهزار دستگاه خودرو که از ابتدای سال گذشته تاکنون دچار سانحه تصادف شده اند خبر داد و توضیحاتی درباره نحوه عملکرد این سیستم منتشر کرد.؛