تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری

تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری

برای واگذاری سهام دو خودروسازبزرگ ضرب العجل تعیین شده است.با توجه به نوع و نحوه کارکرد بخش خصوصی به نظر می رسد باید شاهد تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری ها باشیم. اما آیا این مهم فقط با خروج دولت محقق خواهد شد؟؛
راه‌اندازی خط تولید دو قطعه‌ساز خراسانی

راه‌اندازی خط تولید دو قطعه‌ساز خراسانی

خط مونتاژ بازوی چرخ اکسل هایما S۵ در مجموعه سازی طوس و خط تولید پوشش وایتون واشر سرسیلندرهای پارشیال‌کوت TU۵ و EF۷ در شرکت پیوند قطعات آرین با حضور مدیرعامل ساپکو آغاز به کار کرد.؛
تولید با کیفیت اولویت حمل و نقل عمومی باشد

تولید با کیفیت اولویت حمل و نقل عمومی باشد

وزیر کشور با تاکید بر ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، اضافه کرد: کیفیت علاوه بر این که در ایمنی نقش دارد، یک فرهنگ رفتاری را تشکیل می‌دهد؛ پای بندی به ضوابطی که می‌تواند مسیر ما را یک مسیر تعالی قرار دهد، بسیار مهم است.؛