نخستین همایش تجربیات برتر خدمات پس از فروش خودرو برگزار شد

نخستین همایش تجربیات برتر خدمات پس از فروش خودرو برگزار شد

همایش تجربیات برتر حوزه خدمات پس از فروش خودرو صبح امروز به میزبانی بهمن موتور برگزار شد. در این همایش هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو، نمایندگان شبکه های خدمات شرکت های خودروسازی و مدیران گروه بهمن حضور داشتند.؛