نقش تعیین کننده صنایع تولیدی کروز در اشتغال بانوان

نقش تعیین کننده صنایع تولیدی کروز در اشتغال بانوان

شرکت کروز بعنوان یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی قطعات خودرو در ایران است که و با هدف تولید قطعات خودروی با کیفیت و قابل رقابت در بازار خودرو ایران از همان ابتدایی فعالیت اشتغال بانوان یکی از مانفیست های این شرکت بوده است.؛