حضور قطعه‌سازان ایرانی و خودروسازان در نمایشگاه مسکو برای دومین سال متوالی

حضور قطعه‌سازان ایرانی و خودروسازان در نمایشگاه مسکو برای دومین سال متوالی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو:این مهم را بزرگترین حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در تاریخ صنعت نمایشگاهی ایران و نقطه عطفی در اجرای رویکرد صادرات گرا شدن صنایع قطعه‌سازی ایران دانسته است. ؛
یارانه سیاه به خودرو ندهید

یارانه سیاه به خودرو ندهید

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان می‌گوید که با اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم.؛