دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت چیست؟

دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت چیست؟

رییس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، گفت: افزایش هزینه اسقاط بر قیمت موتورسیکلت اثر داشته و کمبود عرضه موتورسیکلت به بازار با توجه به اینکه امکان پلاک‌گذاری آن وجود ندارد از عوامل دیگر موثر بر افزایش قیمت موتورسیکلت است.؛