ورود پیکاپ جدید پادران موتور به بازار ایران (+فیلم)

ورود پیکاپ جدید پادران موتور به بازار ایران (+فیلم)

در ابتدا بنا بود تا این پیکاپ با 2 موتور دیزلی و بنزینی وارد بازار شود ولی در ادامه شرکت پادران موتور تصمیم گرفت تا فعلا نوع بنزینی را وارد ایران کرده و لذا در مرحله اول پیکاپ های وارداتی با موتورهای بنزینی وارد کشور شدند. ؛