با توجه به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های داخلی تست و آزمون خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن و برنامه راهبردی وزارت صمت در ارتباط با تحول فناورانه محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی و تولید خودروهای برقی، تفاهم نامه همکاری میان گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، تحت نظارت عالی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، منعقد شد.بر اساس این تفاهم نامه، همکاری علمی، پژوهشی و عملیاتی در سطح زنجیره تامین کنندگان داخل قطعات خودرو و شرکت‌های دانش بنیان در راستای بسترسازی ایجاد مجموعه‌سازان و تولید بومی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی با توجه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، صورت خواهد گرفت. 

این همکاری مشتمل بر ساختاردهی و دسته بندی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی در سطوح مگاماژول، ماژول، سیستم و مجموعه از طریق کسب دانش فنی بر اساس آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های فناورانه صنایع قطعه ساز و خودروسازان برتر در سطح بین‌المللی و توانایی‌های فناورانه قابل دستیابی در داخل کشور و طراحی، ایجاد و تکمیل داشبوردهای اطلاعاتی و تهیه و ارایه گزارش از نتایج حاصل از پژوهش و تحقیقات صورت پذیرفته در ارتباط با دسته بندی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی در سطوح مگا ماژول، ماژول، سیستم و مجموعه به منظور بهره برداری توسط ذی نفعان تفاهم نامه است.

تشکیل مرکز توسعه فناوری و مشاوره تخصصی در حوزه‌های دسته بندی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی، تولید دانش فنی بومی یا انتقال دانش فنی طراحی و ساخت قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی، تشکیل مرکز تخصصی مشاوره حقوقی و سرمایه گذاری در حوزه قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی با توجه به ظرفیت‌های مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان به منظور ارایه خدمات به شرکت‌های صنایع قطعه سازی داخلی و شرکت‌های دانش بنیان، از سایر موارد همکاری میان سازمان‌های مندرج در تفاهم نامه به شمار می رود‌‌.

در بخشی از این تفاهم نامه به تاسیس مرکز جامع و معتبر آزمایشگاهی برای تست و آزمون‌های مرتبط با خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن، تعیین تست و آزمون‌های مرتبط با خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن و تعیین زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز تست و آزمون‌های خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن اشاره شده است.

گفتنی است، به منظور پیشبرد اهداف این تفاهم نامه، کمیته راهبری متشکل از نمایندگان گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور تشکیل و یک نفر به‌عنوان دبیر برای انجام هماهنگی، پی‌گیری و ارایه گزارش‌های پیشرفت کار به‌طور ماهانه به وزارت صمت تعیین شد.

همچنین تفاهم‌نامه سه جانبه دیگری در حوزه افزایش سطح توانمندی و توسعه منابع انسانی به امضا رسید. این تفاهم نامه با هدف تعامل در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و افزایش سطح توانمندی و تربیت نیروی کار شایسته، متخصص، کارآمد و ماهر متناسب با نیاز صنعت خودرو به امضای مدیرعامل شرکت ستاره ایران، دانشگاه علمی کاربردی و معاونت صنایع حمل و نقل رسید.

هم چنین، ارتقای توان نوآوری و کارآفرینی در حوزه صنعت خودرو، توسعه نظام صلاحیت حرفه‌ای، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه با هدف افزایش بهره‌وری تولید و اشتغال در کشور و همکاری مشترک با اولویت تمامی محورهای مورد تفاهم، از سایر اهداف این تفاهم نامه به شمار می‌رود.

از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه می توان به شناسایی، برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی علمی کاربردی برای توسعه منابع انسانی کارآمد و ماهر متناسب با نیاز صنعت خودرو، بهره‌مندی از متخصصان و خبرگان طرفین تفاهم نامه در راستای همکاری اثربخش و ارایه راهکارهای فناورانه در مسیر توسعه صنعت خودرو اشاره کرد.